linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Sales

Found 1 job
    • Hanoi, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 18 days ago

    Chức năng nhiệm vụ: Trực tiếp quản lý vận hành công ty TMĐT đấu giá bất động sản. Điều hành các hoạt động đấu giá của công ty qua website Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các chiến lược, chính sách đấu giá, chương trình bán hàng, kịch bản đấu giá, khuyến mại, v.v. Xây dựng, cập nhật, kiểm soát các quy trình đấu giá TMĐT. Kiểm tra hình ảnh, sản phẩm ...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's