linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Quality Assurance & Control

Found jobs
    • Ha Nam, Vietnam
    • VND9000000.00 - VND12000000.00 per month
    • Posted 9 days ago

    Khách hàng của Navigos Search là công ty FDI 100% vốn Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Hiện tại, Công ty cần tuyển dụng vị trí Nhân viên chất lượng công đoạn với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn Mô tả công việc Hàng ngày tiếp nhận các lỗi phát sinh trong công đoạn lắp ráp, sản xuất và tiến hành điều tra Định kỳ phân tích lỗi phát sinh tr...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's