linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Production Planning

Found jobs
    • Vĩnh Phúc, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 19 days ago

    Thông tin tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: Trợ lý phòng Business Bộ phận trực thuộc: Business Dept Sơ đồ tổ chức phòng Business: Trưởng phòng Business (người Nhật) -> Trợ lý phòng Business (chính là vị trí đang tuyển) -> Nhân viên (10 người) Phòng kế hoạch sản xuất: 2 nhân viên Phòng mua: 2 nhân viên Logistic (nhận hàng - xuất hàng): 2 nhân viên...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's