linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Production Management

Found jobs
    • Ha Nam, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 24 days ago

    1. Quản lý và điều hành quá trình sản xuất Đảm bảo kế hoạch sản xuất được triển khai theo đúng mục tiêu, thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm Triển khai các giải pháp để hạn chế tối đa lãng phí vật tư và vật tư cần thiết để tái sản xuất Quản lý sử dụng vật tư Thiết lập các quy trình điều hành chuẩn để đảm bảo công tác vận hành doanh nghiệp d...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's