linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in HR Director

Found jobs
    • Ho Chi Minh City, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 11 days ago

    Các công việc chính Xây dựng và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể trong từng giai đoạn phát triển của công ty. Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng, giám sát tuyển chọn ứng viên. Đánh giá nhu cầu đào tạo để triển khai và giám sát các chương trình đào tạo. Hỗ trợ các nhu cầu kinh doanh thông qua việc tham...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's