linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in General Accounting (Staff)

Found jobs
  • Da Nang, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 24 days ago

  Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán. Trực tiếp lập các bút toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, … phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính. Hạch toán tiền lương, thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ, nghiệp vụ khác. Thu thập, xử lý, lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng. Thống kê và tổng hợp số liệu kế...

  • Ha Nam, Vietnam
  • Negotiable
  • Posted 27 days ago

  Navigos Search's client is a 100% Japanese-owned enterprise in manufacturing. Currently, the Company is looking for a Accounting Staff as below Job description Keep track of loans. Track entry and inventory. Keep track of receivable and payable accounts. Calculate tax and make declaration. Tax expense reports and Reports as required by manager E...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's