linkedin

Connecting...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9lbndvcmxklwphcgful2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Job Search

Jobs in Accountancy

Found 1 job
    • Da Nang, Vietnam
    • Negotiable
    • Posted 26 days ago

    Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Theo dõi và quản lý công nợ qua báo cáo của kế toán công nợ. Theo dõi và tính toán giá thành sản xuất thực tế theo từng sản phẩm. Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho qua kế toán kho. Tính lương cho cán bộ, công nhân viên v...

Get new jobs for this search by email

By submitting your details you agree to our T&C's