Warehouse supervisor (EPE manufacturer)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$900 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Warehouse Management
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1907-422135

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài, cần tuyển mới vị trí Warehouse Supervisor.

Vị trí này làm việc tại nhà máy Hưng Yên và báo cáo trực tiếp tới quản lí bằng tiếng Anh

- Chịu trách nhiệm mọi công việc liên quan tới quản lí kho: quản lí nguyên vật liệu, quản lí đầu vào/đầu ra, đối chiếu dữ liệu định kì với kế toán/kế hoạch...,

- Quản lí và đào tạo các nhân viên trong bộ phận

- Quản lí đối tác là nhà cung cấp dịch vụ, forwarders...

(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi tại buổi phỏng vấn)

Đãi ngộ:

- Vị trí tuyển mới nhiều triển vọng nghề nghiệp
- Xe đưa đón nhân viên từ Hà Nội