Trưởng phòng Tổng vụ - Vĩnh Phúc - Up to 35 mil VND

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Affairs
Sub Specialization:
Contact: Linh Ha Nhat
Reference: JO-1907-422045

Thực hiện quản lý bộ phận Tổng vụ , Hành chính Nhân sự như:

  • Tuân thủ các quy định theo hệ thống tài liệu chất lượng ISO 9001 của công ty.
  • Công tác an toàn lao động, PCCN và vệ sinh công cộng trong toàn công ty.
  • Kiểm soát đội xe, điều động các phương tiện vận chuyển phục vụ cho việc vận chuyển CBCNV.
  • Công tác quản lý, lưu trữ các loại hồ sơ
  • Công tác hậu cần như VPP, dụng cụ bảo hộ lao động
  • Công tác môi trường, PCCC, ATLĐ, xử lý nước thải pháp chế đúng luật pháp.
  • Công tác bảo trì bảo dưỡng hệ thống trạm điện, cầu nâng
  • Các công tác hành chính nhân sự khác.