Trưởng phòng tài chính kế toán

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization: General Accounting (Manager)
Contact: Dai Trang
Reference: JO-1811-406824

 

 1. Nhiệm vụ chính:
  1. . Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng tài chính kế toán:
  2. Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống kế toán tài chính bao gồm: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán
  3. Tổ chức, thực hiện các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo định kỳ, các báo cáo thống kê và báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
  4. Chịu trách nhiệm giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Hải Quan, ngân hàng…
  5. Quản lý việc vận hành của phần mềm kế toán, đảm bảo số liệu luôn chính xác, kịp thời và hợp lý
  6. Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nghiệp vụ hàng ngày của KT tổng hợp, kế toán viên: thu, chi, nhập xuất, bán hàng, ngân hàng, lập sổ sách,… xử lý các vấn đề phát sinh khác.
  7. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.
  8. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty
  9. . Tư vấn tài chính, vốn và ngân sách trong công ty:
  10. Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
  11. Tối ưu hoá dòng tiền bằng việc kiểm soát nguồn công nợ, nguồn thu, chi…
  12. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh của công ty: phân tích lưu lượng hàng tiêu thụ, lưu lượng hàng tồn kho, phân tích doanh thu thực tế và kế hoạch để có ý kiến về mặt tài chính với Ban lãnh đạo.

 

 1. Yêu cầu:
  • Tuổi từ : 35 – 50
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
  • Có chứng chỉ kế toán trưởng
  • Có it nhất 03 năm làm kế toán tổng hợp và 05 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng
  • Có kinh nghiệm quản lý ít nhất từ 03 đến 05 nhân viên
  • Am hiểu chính sách và các chuẩn mực kế toán hiện hành.​
  • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán thông dụng.
  • Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại hoặc đã làm tại các doanh nghiệp kinh doanh về các mặt hàng tiêu dùng nhanh có phân phối hàng vào hệ thống siêu thị
  • Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

 

 1. Thời gian làm việc:
  • Thời gian: 8 giờ/ngày, thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
  • 12 ngày nghỉ phép năm.
  • Làm thêm vào các ngày cuối tuần/nghỉ lễ tùy theo tính chất công việc và yêu cầu của công ty.