Trưởng phòng kỹ thuật - Bộ phận điện (Lương hấp dẫn)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1400 - US$1600 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-401227

Giảm sát nhà cung cấp để duy trì chất lượng của sản phẩm điện (PWBA, UI, nguồn điện, harness, mô tơ…) xúc tiến các hoạt động cải tiến,
Khi phát sinh lỗi linh kiện điện thì phải phân tích nguyên nhân để đưa ra đối sách tạm thời và đối sách lâu dài, đồng thời đưa ra đối sách để phòng chống lỗi tái phát
Thực hiện cải tiến nguyên giá cho linh kiện điện
Duy trì chất lượng của linh kiện điện, giám sát nhà cung cấp, thực hiện hoạt động cải tiến.
Thực hiện quản lý vệ sinh an toàn lao động, quản lý môi trường và quản lý nơi làm việc
Thực hiện đào tạo nhân lực và quản lý kế hoạch đào tạo