Trưởng nhóm - trợ lý trưởng phòng kỹ thuật (tiếng Nhật)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology (CMC)
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1807-398504

- Quản lý thiết bị, máy móc trong nhà máy
- Kiểm tra lỗi thành phẩm
- Lập kế hoach bảo trì bảo dưỡng trong nhà máy
- Đảm bảo được kỹ thuật trong quá trình sản xuất
- Quản lý kỹ thuật trong quá trình sản xuất
- Chi tiết trao đổi trong quá trình phỏng vấn