Trợ lí cho giám đốc người Nhật (tiếng Nhật N2)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$800 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Production Control/Production Planning
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1906-419494

<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span><span id="__caret">_</span>Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản
Do nhu cầu phát triển sản xuất, chúng tôi cần tuyển mới vị trí Trợ lí cho giám đốc người Nhật

Vị trí này làm việc tại nhà máy của công ty tại tỉnh Vĩnh Phúc và báo cáo trực tiếp cho giám đốc nhà máy người Nhật
- Điều phối các công việc chung, là cầu nối giữa người Việt và quản lí người Nhật
- Tổng hợp thông tin từ các trưởng bộ phận người Việt (QAQC, kỹ thuật...) trong khối sản xuất của nhà máy

(chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Đãi ngộ:

- Mức lương cạnh tranh và thưởng ít nhất 01 tháng lương thứ 13/năm
- Hỗ trợ ăn trưa tại công ty. Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật
- Du lịch công ty hàng năm. Các trợ cấp ngoài lương