Sales Manager ($1500 ~ $2500)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1500.00 - VND2500.00 per month
Specialization: Sales Manager / Area Manager
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1909-426643

Công ty phát triển ứng dụng Chat và Quản lý nghiệp vụ cho doanh nghiệp nổi tiếng của Nhật cần tuyển Chuyên viên kinh doanh để phát triển thị trường phía Bắc.

Mô tả:
Phát triển kinh doanh phần mềm trên nền tảng SaaS, hướng đến đối tượng khách hàng là các Công ty, văn phòng Tư vấn Thuế và Kế toán ở Việt Nam.

 • Lên kế hoạch kinh doanh với tập khách hàng mục tiêu
 • Thực hiện các chiến lược quảng cáo, tiếp cận tập khách hàng thông qua việc tổ chức Hội thảo tư vấn cho khách hàng dưới hình thức độc lập hoặc liên kết với các đối tác khác.
 • Tham gia các hội thảo hội nghị liên quan để tiếp cận và giữ mối quan hệ với khách hàng
 • Trực tiếp viếng thăm giới thiệu dịch vụ, lắng nghe các vấn đề của khách hàng để tư vấn giải pháp
 • Để xuất bán hàng
 • Quản lý và follow khách hàng
 • Quản lý và huấn luyện cấp dưới trong công ty
 • Báo cáo cho cấp trên trực tiếp người Nhật

  * Chịu trách nhiệm về các KPI:
 • Số hội thảo tham gia và tổ chức được liên quan đến dịch vụ của công ty
 • Số lượng Công ty, văn phòng Kế toán, Thuế sử dụng dịch vụ (chat tool) của công ty

  Yêu cầu
  Yêu cầu bắt buộc:
 • Ứng viên người Việt Nam
 • Có kinh nghiệm và kết quả tốt trong vai trò Chuyên viên kinh doanh, Quản lý kinh doanh
 • Có kinh nghiệm sử dụng một trong các dịch vụ SaaS (Software as a Service)
 • Có mối quan hệ rộng với tầng lớp kinh doanh ở Hà Nội
 • Có khả năng tư duy logic mạnh, kỹ năng lắng nghe, phát hiện và giải quyết vấn đề xuấ sắc.

  Ưu tiên:
 • Ứng viên thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
 • Có kinh nghiệm lập Kế hoạch kinh doanh
 • Kinh nghiệm bán sản phẩm SaaS hoặc Dịch vụ IT dưới hình thức thanh toán liên tục
 • Kinh nghiệm bán các phần mềm kế toán như FAST, MISA
 • Có bằng cấp hoặc hiểu biết sâu sắc về nghiệp vụ Kế toán, Kiểm toán