Production Staff_Nhân viên phòng sản xuất (~15tr)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$750 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-398642

Tiếp nhận đơn hàng, lập kế hoạch sản xuất, tổ chức thực hiện, kiểm tra điều chỉnh linh hoạt theo thực tế nhằm đạt mục tiêu về năng suất, chất lương, định mức, tiến độ, chi phí tại xưởng.

 • Sắp xếp dây chuyền sản xuất hợp lý nhằm tránh thời gian chết.
 • Quản lý vật tư dụng cụ, máy thiết bị luôn trong tình trạng tốt để phục vụ sản xuất.
 • Phối hợp phòng ban thực hiện tốt các chỉ thị sản xuất.
 • Bố trí máy móc hợp lý để đảm bảo hiệu quả vận hành máy. Kiểm soát được tình hình bảo trì , bảo dưỡng máy theo đúng quy định.
 • Báo cáo kịp thời tình hình sản xuất cho các phòng ban liên quan và ban giám đốc
 • Kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện đúng nội quy, quy định trong công ty.
 • Công việc chi tiết sẽ trao đổi qua phỏng vấn.

  ***Các phúc lợi:
 • Tăng lương hàng năm, chế độ đãi ngộ tốt.
 • Được đào tạo, học tập và phát triển.
 • Du lịch 1 năm 1 lần.
 • Môi trường làm việc thân thiện.
 • Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm.