Phó trưởng phòng Chính sách sản phẩm bán buôn

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Portfolio /Product Management
Sub Specialization:
Contact: Minh Tran Nguyet
Reference: JO-1808-400587

1. Xây dựng chiến lược và Kế hoạch kinh doanh

Xây dựng và triển khai các chiến lược, chương trình quảng bá sản phẩm đến khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.
Tư vấn thông tin và kiến thức về sản phẩm cho đội ngũ kinh doanh của Khối bán buôn nhằm tăng khả năng giao dịch thành công với khách hàng, hỗ trợ các bộ phận bán hàng đạt được mục tiêu kinh doanh.


2. Thiết kế và Phát triển Sản phẩm
Quản lý và theo dõi các nghiên cứu thị trường để xác định thị phần sản phẩm, hành vi khách hàng và năng lực của các đối thủ cạnh tranh để tìm ra các cơ hội phát triển sản phẩm mới hoặc hoàn thiện các sản phẩm hiện hữu nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn.
Thiết kế và hoàn thiện các quy trình về sản phẩm, bản chào giới thiệu sản phẩm

3. Quản lý Sản phẩm
Phối hợp với các bộ phận bán hàng để quản lý vòng đời của sản phẩm, bao gồm các thay đổi (nếu cần), giá cả, quyết định khi nào vòng đời sản phẩm kết thúc.
Hiểu rõ sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh
Phối hợp với đội ngũ quản lý khách hàng trong việc lên kế hoạch kinh doanh cho một số khách hàng lớn, đảm bảo kế hoạch kinh doanh bao gồm đầy đủ thông tin về cơ hội và chiến lược kinh doanh sản phẩm
Xây dựng chương trình đào tạo, truyền thông về sản phẩm, chương trình thúc bán và tham gia hỗ trợ bộ phận bán hàng trong công tác bán hàng.
Kết nối giữa Chi nhánh và các bộ phận hỗ trợ để giải đáp các vướng mắc liên quan đến tác nghiệp, công nghệ trong quá trình cung cấp sản phẩm cho khách hàng