Phó Phòng HCNS Tiếng Nhật/Tiếng Anh

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$800 - US$1200 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1805-395338

* Dưới trưởng phòng, trên 06 nhân viên HCNS khác
* Chịu trách nhiệm chính kiểm tra lại chấm công, tính lương theo ca kíp ( có 1 bạn nhân viên dưới làm trước)
* Chịu trách nhiệm chính kiểm tra lại Thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN; thuế TNCN và các chế độ phúc lợi của nhân viên
* Có hiểu biết thêm về các công việc về quản lý người nước ngoài: Visa, hộ chiếu, Giấy phép Lao động,...
* Tham mưu cho Trưởng Bộ phận/Ban Giam đốc về việc sử dụng lao động theo quy định của Pháp luật lao động và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty
* Tham gia xây dựng các tài liệu, biểu mẫu của Công ty đề xuất ban hành sử dụng thống nhất
* Theo dõi và giám sát việc thực hiện và duy trì nội quy, quy định của Công ty.
* Tham mưu về chế độ, quy định, lương thưởng, tuyển dụng, đào tạo... của công ty
* Tham gia xử lý các vấn đề an ninh trật tự, an toàn tài sản của công ty khi có phát sinh.
* Cùng với Trưởng Phòng quản lý nhân viên BP mình và các công việc HCNS khác liên quan.