Phó Giám đốc nhà máy

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Management
Sub Specialization:
Contact: Viet Nguyen Duc
Reference: JO-2007-444727

1. Quản lý và điều hành quá trình sản xuất

Đảm bảo kế hoạch sản xuất được triển khai theo đúng mục tiêu, thời gian và đảm bảo chất lượng sản phẩm
Triển khai các giải pháp để hạn chế tối đa lãng phí vật tư và vật tư cần thiết để tái sản xuất
Quản lý sử dụng vật tư
Thiết lập các quy trình điều hành chuẩn để đảm bảo công tác vận hành doanh nghiệp diễn ra suôn sẻ
Đảm bảo quản lý chính xác dữ liệu và báo cáo (sản phẩm đầu ra, thời gian chết, sản lượng, v.v.)
Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý
2. Lập kế hoạch
Phối hợp chặt chẽ với bộ phận lập kế hoạch để đảm bảo các nguồn lực được phân bổ hợp lý và sản phẩm được giao đúng hạn
Quản lý có hiệu quả thời gian biểu của công nhân, hạn chế tình trạng làm thêm giờ.
Quản lý lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng
3. Tăng năng suất lao động và phát triển sản phẩm
Xác định các cơ hội tăng năng suất lao động
Đưa vào các quy trình mới nhằm tăng sản lượng và hiệu suất công việc
Kết hợp với bộ phân nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm mới phục vụ thị trường
4. Quản lý hiệu quả lao động
Tăng năng suất lao động của công nhân
Phát triển các chương trình khích lệ nhân viên nhằm nâng cao sản lượng đầu ra
Đảm bảo nhân viên được đào tạo chuyên môn và chuẩn bị cho từng vị trí công việc
5. Quản lý ATLĐ, vệ sinh công nghiệp và môi trường, PCCC, an toàn điện​
6. Quản lý hồ sơ và máy móc thiết bị, đảm bảo tính ổn định vận hành của thiết bị. Chịu trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị
7. Quản lý tài sản

8. Thực hiện Kaizen

9. Hỗ trợ Giám đốc nhà máy thực hiện các công việc khác theo yêu cầu