PGĐ kinh doanh dịch vụ VAS (Viễn Thông)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Planning / Corporate Planning
Sub Specialization: Sales, Direct Sales, Chanel Sales
Contact: Oanh Pham Thi Kieu
Reference: JO-2101-454429

Navigos Search tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Phó giám đốc kinh doanh dịch vụ VAS (Viễn thông)

Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh thu từ dịch vụ VAS của công ty.

Nhiệm vụ chính:

  • Thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên sản phẩm đã có, nghiên cứu và triển khai các dịch vụ mới hoặc nâng cấp các dịch vụ cũ trong mảng VAS/ mảng dịch vụ số nhằm tăng doanh thu
  • Lên kế hoạch kinh doanh và giám sát việc triển khai hoạt động kinh doanh đó
  • xây dựng các kế hoạch truyền thông hiệu quả
  • Phối hợp và điều phối nguồn lực từ các bộ phận khi triển khai các dịch vụ nhằm đạt được hiệu quả tối đa
  • Thuyết trình ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh, các ý tưởng sản phẩm dịch vụ mới
  • Quản lý team phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực đội ngũ ngân viên và tạo động lực làm việc

Mức thu nhập cạnh tranh và môi trường làm việc với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập, thăng tiến.