Nhân viên thu mua

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Product Development / Formulation
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440672

 1. Nội dung công việc:
 • Giúp chủ quản bộ phận bàn giao công việc
 • Hàng ngày tổ chức họp phối hợp sản xuất
 • Hàng ngày tổ chức họp phối hợp tình trạng vật liệu
 • Hàng ngày tổ chức họp Forecast Acceptance Meeting
 • Sắp xếp nhập liệu để phục vụ nhu cầu sản xuất.
 • Xử lý các vấn đề bất thường và có đối sách
 • Dẫn nhập các loại máy mới

2. Yêu cầu kinh nghiệm:

 • Tốt nghiệp đại học
 • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
 • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)