Nhân viên thu hoạch sản xuất

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440673

  1. Nội dung công việc:
  • Hỗ trợ chủ quản bộ phận
  • Hàng ngày tiến hành điều phối tình trạng sản xuất / vật liệu, điều chỉnh kế hoạch sản xuất.
  • Định kỳ căn cứ theo Demand làm interlock và confirmation; đảm bảo tính ổn định của các quy trình được sắp xếp.
  • Đảm bảo việc sản xuất thỏa mãn nhu cầu xuất hàng.
  • Xử lý các vấn đề bất thường và có đối sách
  • Dẫn nhập các loại máy móc mới.


2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)