Nhân viên quản lý sản xuất về may mặc

Location: Thanh Hóa, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2102-455783

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên
  • Tiếng Nhật N2
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất : ưu tiên người có kinh nghiệm làm Merchandiser
  • Có xe đưa đón từ HN, ưu tiên người đang sinh sống và làm việc tại Thanh Hóa

    * Địa điểm làm việc: Thanh Hóa
    Khu Công Nghiệp Lễ Môn, TP Thanh Hóa, Việt Nam - Vincom, TP Thanh Hóa