Nhân viên quản lý sản xuất - Công ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$300 - US$400 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402123

- Quản lý sản xuất lắp ráp (tiến độ sản xuất, công nhân)
- Đảm bảo số lượng và chất lượng như yêu cầu
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
- Thời gian bắt đầu làm việc dự kiến: đầu tháng 12/2018