Nhân viên phần mềm (Software Engineer)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND500 - VND700 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-1808-401723

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
  • Có kinh nghiệm từ 1 - 3 năm làm về phát triển Web phần mềm.
  • Ưu tiên biết thêm tiếng Anh (giao tiếp)
  • Hiểu biết về ngôn ngữ lập trình: VB.NET, Delphi, HTML, CSS...
  • Có khả năng lập trình Web.
  • Có tinh thần làm việc nhóm và làm việc độc lập.