Nhân viên Kỹ thuật sản xuất (Công ty FDI)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Design Engineer / Programmer
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1905-416916

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản
Do công ty đang có dự án mới, chúng tôi cần tuyển bổ sung vị trí Kỹ sư kỹ thuật sản xuất:

Vị trí này làm việc tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, báo cáo trực tiếp cho team leader và trưởng phòng Kỹ thuật người Nhật bằng tiếng Anh

- Tiếp nhận công nghệ chuyển giao từ Nhật Bản
- Nghiên cứu để đưa ra các phương án cắt giảm chi phí sản xuất/nâng cao chất lượng sản phẩm
(Trao đổi chi tiết trong phỏng vấn)