Nhân viên kỹ thuật cơ khí (chấp nhận mới ra trường)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Maintenance Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1810-404198

- Làm việc tại Hưng Yên

- Tìm hiểu công nghệ sản xuất: máy móc; thiết bị

- Phụ trách về quản lý chất lượng trong công đoạn gia công, lắp ráp.
- Cải tiến trong công đoạn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
- Phối hợp với các phòng ban trong việc kiểm soát lỗi.
- Các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên