Nhân viên IT (Hải Phòng)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Infrastructure and Services Delivery
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2009-448297


- Phát triển hệ thống nhằm cải tiến nghiệp vụ của các bộ phận
- Bảo trì các hệ thống đã phát triển trong khi đưa vào sử dụng
- Phát triển và bảo trì Robot RPA
- Tìm kiếm và sử dụng hiệu quả các kỹ thuật IT mới