Nhân Viên Đối Ứng Phòng QC

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND600.00 - VND800.00 per month
Specialization: QC / QA
Sub Specialization:
Contact: Tam Pham Thi Thanh
Reference: JO-2005-440933
  • Quản lý việc đóng gói, quản lý dữ liệu xuất hàng
  • Quản lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm mới
  • Nhận phản hồi của khách hàng và đối ứng khách hàng
  • ​Các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên