Legal Staff

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND400 - VND500 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: In-House Legal/Legal Counselor
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1911-430276

Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương
Do mở rộng quy mô, chúng tôi cần tuyển 01 vị trí Hành chính như sau:

  • Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động của bộ phận nhân sự
  • Xây dựng và thực thi các cơ chế quản lý của nhà máy sản xuất theo quy định của luật hiện hành, và các tiêu chuẩn của khách hàng
  • Quản lý việc tuân thủ các tiêu chuẩn vế sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh....
  • Tiếp đón làm việc với các đoàn kiểm tra từ khách hàng, cơ quan ban ngành...
  • Báo cáo trực tiếp tới Trưởng bộ phận Hành chính
    (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)