Kỹ sư thiết bị

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology (CMC)
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440659

  1. Nội dung công việc:
  • Phân tích lỗi thường gặp;
  • Phân tích và cải tiến thiết bị phụ trợ;
  • Xử lý bất thường tại chỗ
  • Thực hiện bảo trì / bảo dưỡng thiết bị thường xuyên theo kế hoạch bảo trì / bảo dưỡng;
  • Xử lý bất thường mạch thiết bị;


2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)