Kỹ sư quản lý sản xuất

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology (CMC)
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440658

  1. Nội dung công việc:
  • Quản lý cán bộ.
  • Đạo tạo nhân viên phòng sản xuất
  • Quản lý RTC, 5S
  • Xử lý tình trạng vật chất độc hại, đám phán với KH
  • Đảm bảo an toàn sản phẩm, phụ trách đảm bảo an toàn thành phẩm trong sản xuất.
  • Quản lý vật liệu và kiểm soát báo phế
2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)