Kỹ sư QC

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440661

  1. Nội dung công việc:
  • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu chất lượng và thực hiện việc quản lý trong nội bộ.
  • Xử lý và cải thiện khiếu nại của khách hàng.
  • Quản lý chất lượng cả nhà cung cấp
  • Lập sách hướng dẫn tác nghiệp kiểm tra, tiêu chuẩn nghiệm thu, đào tạo nhân viên kiểm tra.


2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)