IT Developer (Factory, Industrial Engineering)

Location: Hai Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: IT Digital and Digital Transformation
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1911-430264

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, cần tuyển gấp lập trình viên IT hỗ trợ kỹ thuật sản xuất:
Vị trí này làm việc tại nhà máy Hải Dương (xe đưa đón từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương) báo cáo tới IT Manager và tổng giám đốc bằng tiếng Anh/tiếng Nhật

  • Problem sollving relating hardware & software
  • Daily support users, help-desk and other IT troubleshootings
  • Các công việc về phần mềm:
    + Lập trình/Quản lí/Cập nhật phần mềm cho hệ thống thiết bị sản xuất
    + Quản lí và trích xuất dữ liệu trên máy chủ
  • Các công việc hỗ trợ về phần cứng/thiết bị mạng/phần mềm/máy tính cho người dùng
    (trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)