Import-Export Staff (Japanese factory)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Import / Export
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1911-429953

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản, cần tuyển vị trí Nhân viên Xuất nhập khẩu


1. Xử lý thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu

  • Theo dõi, kiểm tra tình trạng của các lô hàng xuất/nhập khẩu. Sau đó sắp xếp để xử lý thủ tục Hải Quan. Thảo luận với Logistics team, các bộ phận liên quan, với Forwarder & khách hàng để lập kế hoạch giao nhận.
  • Luôn theo dõi sát để đảm bảo lịch trình giao nhận.
  • Nhập dữ liệu các lô hàng xuất/nhập vào file quản lý. Thực hiện lưu trữ chứng từ XNK
    2. Quản lý dữ liệu IN-OUT kho nguyên vật liệu
  • Cập nhật và kiểm tra IN-OUT kho nguyên vật liệu để cân bằng tồn kho và đảm bảo số liệu IN-OUT, tồn kho chính xách tuyệt đối.
  • Liên hệ với người phụ trách kho để quản lý tình trạng hàng hóa, tập hợp chứng từ giao nhận & các chứng từ khác để thanh toán.
  • (trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)