HR Lead | E-commerce

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Ngoc Vu Minh
Reference: JO-2008-446598
 • Khách hàng của Navigos Search là công ty Thương Mại Điện Tử đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Print-on-demand, là công ty đầu tiên đạt 1 TRIỆU sales thị trường Platform và luôn đi đầu thị trường về xu hướng thiết kế.

  Để phát triển đội ngũ nhân sự, tạo môi trường làm việc minh bạch, nhiều cơ hội phát triển và thúc đẩy mỗi cá nhân phát huy khả năng tối đa của mình, công ty đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Leader team Nhân sự.

  Mô tả công việc:

  - Xây dựng các chính sách, quy trình nhân sự, KPI phù hợp để thúc đẩy nhân sự.

  - Xây dựng văn hoá công ty

  - Lên kế hoạch và quản lý chi phí bộ phận nhân sự

  - Phối hợp phòng ban Xây dựng quy trình tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng.

  - Tổ chức triển khai các hoạt động, phong trào nội bộ gắn kết nhân viên