Head of Marketing

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Marketing
Sub Specialization:
Contact: Ms. Oanh
Reference: JO-1903-413276

JOB DESCRIPTION

I. CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. PR – Marketing

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động PR – Marketing, các kế hoạch chiến lược, phương tiện truyền thông, các sự kiện và dịch vụ khách hàng của từng nhãn hàng và thực hiện một cách hiệu quả nhất.
- Quản lý ngân sách cho các hoạt động PR – Marketing.
- Chuẩn bị các kế hoạch Marketing cho từng nhãn hàng theo từng tháng/ mùa/ năm.
- Vạch ra, phát triển thực hiện các chiến lược Pr – Marketing nhằm đáp ứng các mục tiêu về kinh doanh, doanh số, nâng cao hình ảnh của các nhãn hàng, thu hút được các khách hàng
- Đàm phán và tăng hiệu suất, giảm chi phí từ các đối tác truyền thông.
- Hợp tác với các đối tác tổ chức cũng như cá nhân cho các hoạt động Pr – Marketing.
- Báo cáo và phản hồi kết quả các dự án Pr – Marketing.
- Phát triển các mối quan hệ với các nhà báo, các tổ chức truyền thông.
- Phối hợp chặt chẽ với các Quản lý nhãn hàng và team Pr – Marketing để giải quyết các vấn đề phát sinh.

2. Công tác truyền thông:

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động quan hệ công chúng của công ty một cách hiệu quả đảm bảo duy trì và nâng cao danh tiếng/ hình ảnh của Công ty.
- Dựa trên kế hoạch PR & Marketing của mỗi nhãn hàng đã lập, tổng hợp và bổ sung ý kiến thành kế hoạch chung của Công ty trình BGĐ duyệt. Thông báo cho các PRMKT của mỗi nhãn chính thức triển khai kế hoạch theo kế hoạch và ngân sách được duyệt.
- Phối hợp với các đối tác tiềm năng để kết hợp các hoạt động PR, marketing.
- Đàm phán hiệu quả các chương trình kết hợp với đối tác cả về các điều khoản, điều kiện và chi phí thực hiện.
- Đảm bảo tuân thủ các guidelines của nhãn hàng trong công tác truyền thông.
- Phối hợp chặt chẽ với các quản lý nhãn hàng trong tất cả các hoạt động quan hệ truyền thông và các sự kiện.
- Quản lý ngân sách cho các hoạt động truyền thông của Công ty.

3. Event:

- Lập kế hoạch, tổ chức và chỉ đạo trực tiếp các sự kiện cộng đồng rộng.
- Chuẩn bị, phân công, giám sát các nhân viên PRMKT thực hiện các event cho nhãn hàng cũng như cho Công ty.
- Chịu trách nhiệm về các công việc cần thực hiện với sự kiện này, bao gồm cả các dịch vụ thực phẩm, đào tạo nhân viên, thực đơn và các chương trình giải trí (nếu có)…
- Ngoài ra, phải quan tâm sâu sát đến các khách hàng để đảm bảo rằng họ hài lòng với mọi việc diễn ra trong sự kiện.
- Phát triển các mối quan hệ với các đối tác tiềm năng để có các cơ hội được tài trợ từ họ cho các hoạt động, sự kiện của Công ty.
- Quản lý ngân sách sự kiện hiệu quả trong kế hoạch được duyệt.

4. Báo cáo:
- Thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm và phân tích hiệu quả của các chương trình đã thực hiện cho BGĐ.

II. TRÁCH NHIỆM CHUNG:

1. Chiến lược:
- Hiểu rõ và truyền đạt lại chiến lược của bộ phận và của công ty cho cấp dưới
- Thực hiện kế hoạch chiến lược theo chỉ đạo của Ban giám đốc

2. Hiệu suất làm việc:
- Hiểu rõ và hoàn thành KPIs của bộ phận (dKPIs) được giao bởi Ban Giám đốc
- Đặt ra KPIs cá nhân (iKPIs) và giao xuống cho cấp dưới
- Hoàn thành đánh giá KPIs cá nhân hằng năm cho tất cả nhân viên cấp dưới trước khi kết thúc năm tài chính

3. Con người:
- Xây dựng môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, nâng cao tinh thần hợp tác và làm việc nhóm.
- Đào tạo và phát triển nhân viên trong bộ phận
- Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự và giữ chân nhân viên.

4. Tài chính:
- Nâng cao lợi nhuận/hiệu quả sử dụng ngân quỹ của bộ phận qua từng năm
- Hỗ trợ trong việc phát triển chương trình nhằm nâng cao lợi nhuận/cải thiện hiệu quả sử dụng ngân quỹ của bộ phận
- Làm việc với cấp Giám đốc để đặt ra kế hoạch về doanh thu và chi phí
- Liên lục cập nhật, trao đổi với nhân viên và với cấp Giám đốc về những mục tiêu về doanh thu, chi phí và tình hình hoạt động của bộ phận
- Triển khai và truyền đạt đến nhân viên những quy trình, thủ tục để tránh lãng phí chi phí

5. Vận hành:
- Đảm bảo tính tuân thủ các quy trình, thủ tục và chính sách của công ty
- Chủ động giải quyết những vấn đề trong khả năng; hoặc báo lên cho cấp trên những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết.
- Đảm bảo an ninh, an toàn cho văn phòng, nhân viên, khách hàng; đảm bảo tất cả các lối ra vào được bảo vệ tốt, đóng và khóa đúng quy định.

JOB REQUIREMENTS

- Tốt nghiệp trường Đại học/Cao đẳng
- Đam mê yêu thích về ngành thời trang, làm đẹp
- Có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ là một điểm cộng
- Thành thạo tiếng anh