[HCM] Training Executive

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Teacher/Trainer/Assistant Trainer
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1906-419265

- Lên giáo trình đào tạo kỹ năng tư vấn, kỹ năng bán hàng, kiến thức bán hàng mỹ phẩm

- Thực hiện demo tại khách hàng retailer

- Đào tạo nhân viên công ty, nhân viên siêu thị

- Tiếp xúc, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, hướng dẫn PG cách tư vấn hiệu quả.

- Cập nhật kiến thức về sản phẩm, am hiểu sản phẩm trên thị trường.

- Thực hiện các hoạt audit đánh giá chất lượng nhân viên tại điểm bán.

- Giám sát các hoạt động training nhân viên của agency thực hiện Activation