[HCM] Store Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Management
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1903-413099
 1. 1. Hỗ trợ công việc xây dựng khu vui chơi trẻ em
 • Giải thích thêm trong buổi phỏng vấn
 1. 2. Quản lý nhân viên
 • Phối hợp với Nhân sự tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên làm việc tại khu vui chơi
 • Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên làm việc theo hướng dẫn.
 • Xếp lịch làm việc, kiểm tra và theo dõi lịch làm việc cho nhân viên hàng tuần, hàng tháng.
 • Đánh giá nhân viên định kỳ
 1. Tổ chức, quản lý hoạt động của khu vui chơi
 • Đảm bảo khu vui chơi vận hành theo tiêu chuẩn.
 • Giải quyết các việc phát sinh tại khu vui chơi
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức sự kiện (event) theo tuần, tháng.
 • Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của Khách hàng theo chỉ dẫn của Công ty.
 1. Quản lý doanh thu khu vui chơi
 • Kiểm điếm và nộp doanh thu theo quy định.
 • Báo cáo doanh thu cho Văn phòng chính theo hướng dẫn.
 • Theo dõi, kiểm tra doanh thu hàng ngày và xác minh giải thích sai lệch doanh thu (nếu có)
 1. Quản lý tài sản, hàng hoá hiện có tại khu vui chơi
 • Theo dõi danh mục tài sản, hàng hoá hiện có tại khu vui chơi
 • Dán nhãn tài sản cố định và kiểm kê tài sản theo hướng dẫn
 • Theo dõi tồn kho hàng hoá hàng ngày, hàng tháng
 • Thực hiện đặt hàng và nhận hàng theo kế hoạch

6. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.