[Hải Phòng] Nhân viên Chăm Sóc Khách Hàng (Tiếng Hàn - Nam)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technical / Customer Support
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2007-445003

Khách hàng của Navigos Search là công ty sản xuất 100% Vốn nước ngoài.
Để đáp ứng yêu cầu sản xuất và đơn hàng, Công ty cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Chăm sóc Khách hàng với mức lương và phúc lợi hấp dẫn:

Nhiệm vụ chính
(1): Giám sát, kiểm soát chất lượng hàng nhập về từ nhà máy của Công ty tại Vsip xuất hàng cho khách hàng LGDVH;

(2): Giám sát, kiểm soát nhân lực 10 công nhân chất lượng làm việc tại nhà máy LGDVH

(3): Đàm phán, họp báo cáo chất lượng và xử lý các sự vụ xảy ra liên quan đến chất lượng tại nhà máy của Công ty đặt tại LGDVH

(4): Các công việc khác theo sự sắp xếp của Công ty