[Ha Nam] Chăm sóc khách hàng tiếng Nhật N2

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND13000000.00 - VND20000000.00 per month
Specialization: After Market Sales
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-1903-414900

Mô tả công việc

  • Chăm sóc các khách hàng hiện tại của công ty
  • Nhận đơn hàng từ khách, trao đổi với bộ phận sản xuất, kho… để đảm bảo sản xuất đúng, đủ, chất lượng, đúng thời gian;
  • Đối ứng với khách hàng, thông báo tình trạng sản xuất, tiến độ giao hàng… cho khách
  • Giải quyết khiếu nại (nếu có về chất lượng, mẫu mã, hàng thừa thiếu…)
  • Hỗ trợ các công việc khác liên quan