GT Sales Manager in charge North

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1500 - US$2500 per month + 13 month salary,quarterly,yearly bonus
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Loan Trinh Thi Thu
Reference: JO-1810-405391

JOB DESCRIPTION
* Quản lý các Giám sát bán hàng thuộc khu vực phụ trách:

  • Lập kế hoạch bán hàng, kế hoạch khuyến mãi, nhân sự, ngân sách bán hàng hàng tháng, quí, năm và triển khai thực hiện các kế hoạch đã được duyệt
  • Xây dựng các chương trình khuyến mãi cho hệ thống phân phối kênh truyền thống
  • Quản lý việc tuân thủ lịch trình bán hàng, các quy định tác nghiệp của các Giám sát bán hàng
  • Kiểm tra và tổng hợp báo cáo sales ngày, tuần, tháng
  • Tổng hợp quyết toán các chương trình áp dụng đối với nhân viên tiếp thị từ giám sát bán hàng
  • Huấn luyện giám sát đội ngũ giám sát, tạo dựng môi trường làm việc thúc đẩy và phát triển tinh thần đồng đội
  • Duy trì tiếp xúc với tất cả khách hàng chủ yếu nhằm tạo ưu thế về nhãn hiệu và trưng bày.
  • Tiếp thu các ý kiến phản ánh của khách hàng, chủ cửa hàng về sản phẩm, chính sách kinh doanh, thái độ phục vụ....
  • Theo dõi, báo cáo họat động của đối thủ cạnh tranh