Giám sát mua hàng - Công ty FDI Nhật

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$700 - US$750 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-401584

1. Tiếp nhận yêu càu từ các bộ phận liên quan và kiểm tra tính hợp lý: thời gian giao hàng, thông tin, ký phát...

2. Liên lạc và cung cấp các thông tin cần thiết với các nhà cung cấp để họ có thể hiểu về yêu cầu của công ty

3. Thu thập giá cả và tìm ra nhà cung cấp tốt nhất

4. Kiểm soát thời gian báo giá, PO và lịch giao hàng để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các bộ phận liên quan

5. Kiểm soát và giục các bộ phận liên quan đưa ra tài liệu nội bộ cần thiết trước khi nhận hàng/thanh toán

6. Những công việc khác theo yêu cầu của Manager