General Manager & Deputy Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1200 - US$1500 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400081

Nhiệm vụ chính là "quyết định mọi thứ liên quan đến nhà máy, xưởng với Tổng giám đốc người Nhật".

Hiện giờ công ty mới quyết định vị trí, và từ giờ họ cần quyết định xem nên điều hành nhà máy thế nào, cần những thiết bị nào từ đâu, kế hoạch, chi phí, v.v.. Công ty cần tuyển đối tác với vị trí tương đương giám đốc điều hành trong tương lai gần.