[FMCG] - Printing - Sales Executive

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND500.00 - VND1000.00 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization: Sales Engineer
Contact: Nguyen Dinh Thuc An
Reference: JO-1902-411955

· Tìm kiếm khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng theo kế hoạch của phòng Kinh doanh
· Duy trì, chăm sóc khách hàng cũ
· Giải quyết các khúc mắc của khách hàng, xử lý các phát sinh liên quan đến cung ứng sản phẩm
· Trực tiếp gặp gỡ với các đối tác của công ty
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp
· Tìm kiếm khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng theo kế hoạch của phòng Kinh doanh
· Duy trì, chăm sóc khách hàng cũ
· Giải quyết các khúc mắc của khách hàng, xử lý các phát sinh liên quan đến cung ứng sản phẩm
· Trực tiếp gặp gỡ với các đối tác của công ty
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp