District Sales Manager

Location: Thanh Hóa
Salary 1000 - 1500$
Specialization: Banking & Financial Services
Sub Specialization: Insurance - Actuary, Investment, Financial Institutions
Contact: Ms Lan Doan

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trước bán hàng:
• Thực hiện hoạt động chia sẻ, huấn luyện về sản phẩm, kỹ năng ở quy mô chi nhánh.
• Chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cách tư vấn sản phẩm thông qua hoạt động đào tạo trực tiếp trong công việc
• Hướng dẫn quy trình hồ sơ, song với thực hành trực tiếp cho lực lượng bán hàng trực tiếp
• Hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ bán hàng từ công ty

Trong bán hàng:
• Cùng lực lượng kinh doanh của đối tác, tiếp cận khách hàng tư vấn sản phẩm, chốt hợp đồng đặc biệt với các khách hàng VIP.

Sau bán hàng:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ các nghiệp vụ của hợp đồng, các giao dịch của khách hàng với công ty: hỗ trợ phát hành hợp đồng, hợp đồng hủy, bổ sung thông tin, khiếu nại, giải quyết quyền lợi…
• Phối hợp chi nhánh và lực lượng kinh doanh chăm sóc khách hàng của chi nhánh.

Các hoạt động khác:
• Triển khai/ hỗ trợ triển khai các hoạt động bán hàng tập trung (như: hội nghị, hội thảo, sự kiện...)
• Xây dựng quan hệ với đối tác và nội bộ hiệu quả, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh với đối tác
• Các nhiệm vụ/dự án khác được giao bởi các Cấp Quản lý.

YÊU CẦU 

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng trở lên. Ưu tiên ngành Marketing, Bảo Hiểm, Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng, Quản trị Kinh doanh (Bắt buộc)
• Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm quản lý, giám sát kinh doanh. Ưu tiên kinh nghiệm Bảo Hiểm, ngân hàng hoặc tài chính.(Bắt buộc)
• Khả năng trình bày tốt, giao tiếp chuyên nghiệp (Bắt buộc)
• Kỹ năng thương lượng, tạo động lực
• Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
• Khả năng lên kế hoạch, tổ chức
• Có kiến thức bảo hiểm (Ưu Tiên)
• Khả năng quản lý, điều phối công việc tốt