DevOps engineer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technology & Digital, Telecommunication
Sub Specialization: Programmer
Contact: Mr. Tùng
Reference: JO-2006-442447

Khách hàng của Navigos Search là một startup cung cấp nền tảng phần mềm giúp kết nối các nhà bán lẻ cho thị trường Mỹ với các nhà sản xuất tại Trung Quốc, giữa thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới với công xưởng thế giới. Sử dụng sức mạnh công nghệ để cung cấp giải pháp cho hai bên giúp tối ưu hoạt động kinh doanh, và tạo ra cơ hội nghề nghiệp mới cho ngành e-commerce.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tham gia xây dựng (thiết kế và phát triển) hệ sinh thái phần mềm của công ty
- Thiết kế và triển khai các công cụ hỗ trợ (cho kinh doanh lẫn hệ thống) khi cần thiết
- Chuẩn hoá mã nguồn hệ thống, viết code sạch, test được và dễ dàng maintain
- Phân tích yêu cầu từ kinh doanh, từ đó thiết kế và xây dựng tính năng phục vụ hoàn thành mục tiêu kinh doanh
- Xây dựng hệ thống thư viên nội bộ dùng chung giữa các hệ thống

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- 3+ năm kinh nghiệm phát triển hệ thống với Python hoặc Golang hoặc Ruby ...
- Có kinh nghiệm làm việc với Kubernetes
- Có kinh nghiệm làm việc với containerization technologies (Docker) and container orchestration platforms (K8s)
- Có kinh nghiệm với Linux (administration, advanced networking, security)
- Có kinh nghiệm triển khai và cải tiến CI/CD processes (build & deployment pipelines).
Từng làm việc với Gitlab CI, Jenkins.. là lợi thế
- Có kinh nghiệm làm việc với infrastructure automation & provisioning tools (e.g Terraform & Ansible/Chef/Puppet)
- Có kinh nghiệm làm việc và quản trị databases, e.g PostgreSQL, Redis, ElasticSearch...
- Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp về logging & infrastructure monitoring, cụ thể với ELK Stack, Graylog hay Prometheus, Grafana...
 

Một số ưu tiên khác: 

- Có kinh nghiệm làm việc trên Cloud platform và quen thuộc với AWS
- Có kinh nghiệm triển khai các giải pháp trên nền K8s (e.g: API Gateway, Service Mesh ...)
- Có kinh nghiệm làm việc với kiến trúc microservices, có hiểu biết về 12factor
- Có kinh nghiệm làm việc với Scrum, Kanban và Extreme Programming
- Có hiểu biết về phát triển sản phẩm, tối ưu và nâng cao độ ổn định hệ thống
- Có kinh nghiệm làm việc theo các nguyên tắc phát triển phần mềm mã nguồn mở
- Có kinh nghiệm vận hành thực tế hệ thống e-commerce quốc tế

Ứng viên quan tâm vui lòng nhấn nút Apply để nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ liên lạc với ứng viên phù hợp trong thời gian gần nhất.