Chuyên viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Dự án Tài chính)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Business Analyst
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1909-426395


Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế hoặc tài chính…
  • Có 2 - 3 năm kinh nghiệm về lập và xây dựng báo cáo quản trị tài chính.
  • Có kinh nghiệm trong việc khai thác dữ liệu từ các hệ thống DWH, SQL Server, T24.
  • Tư duy logic và khả năng phân tích tốt
  • Tiếng Anh thành thạo