CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CẤP CAO - TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Banking & Financial Services
Sub Specialization: Corporate Banking / M&A, Front Office
Contact: Diem Tran
Reference: JO-1901-409898

JOB DESCRIPTION

1. Phát triển Kinh doanh trên phân khúc khách hàng & theo các chương trình
a) Phát triển danh mục khách hàng mục tiêu nằm trong phân khúc khách hàng được giao cùng với Chi nhánh để cung cấp các giải pháp Tài trợ Thương mại đáp ứng với yêu cầu của khách hàng; 
b) Thiết lập và thực hiện kế hoạch đi thăm khách hàng phù hợp với chỉ tiêu và phân khúc được giao;
c) Xây dựng và quản lý danh mục khách hàng có tiềm năng trong quá trình bán hàng để tối ưu hóa tỉ lệ thành công và đạt được độ lớn của danh mục nhằm bảo đảm được chỉ tiêu được giao;
d) Cập nhật quy định, chính sách của Ngân hàng Nhà nước VN vào chính sách sản phẩm, quy trình; Phân tích thị trường của TTTM NN ; đánh giá thị phần của Ngân hàng để hoạch định ra những CT sản phẩm phù hợp với thị trường.
e) Phối hợp với các chi nhánh trên toàn quốc để phát triển khách hàng mới tiềm năng và hiện hữu;
f) Chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu của từng chương trình. Đặt kế hoạch mục tiêu & ra kế hoạch hành động của năm, quí, tháng, tuần; phân tích kết quả đạt được của Chương trình để đề đạt & hành động tương thích.
g) Phối hợp với bộ phận phát triển sản phẩm, và các bộ phận thuộc Khối KHDN để triển khai chiến lược thu hút và phục vụ khách hàng doanh nghiệp.
h) Triển khai và phối hợp bán chéo tới khu vực bán hàng và kênh phân phối để triển khai cung cấp sản phẩm dịch vụ quản lý tiền mặt, tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp vừa, nhỏ và doanh nghiệp lớn).
i) Hỗ trợ các ĐVKD trong truyền thông chính sách, tạo sản phẩm phù hợp với thị trường, khách hàng; tư vấn và cung cấp giải pháp cho ĐVKD
2. Xây dựng & huấn luyện đội ngũ bán hàng TTTM NN
a) Lập cách thức & kế hoạch đào tạo đội ngũ bán hàng TTTM NN tại Hội sở và các kênh phân phối chi nhánh. 
b) Hỗ trợ chi nhánh việc tuyển dụng, đào tạo, phổ biến, hướng dẫn và giám sát đội ngũ sales TTTM NN tại kênh phân phối CN
3. Phát triển cá nhân
a) Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
c) Tham gia các khóa đào tạo, tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng làm việc.
d) Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc và tổ chức.
4. Tuân thủ
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp
b) Tuân thủ sự điều động công tác và phân công công việc của Lãnh đạo có thẩm quyền.
5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

JOB REQUIREMENTS

-Tốt nghiệp đại học; ưu tiên Đại học Ngân hàng, Kinh tế, Tài chính, Quản trị Kinh Doanh.
-Kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, thương mại ít nhất 5 năm 
-Kinh nghiệm phát triển kinh doanh trực tiếp; có khả năng thương lượng và tương tác các cấp của Khách hàng; được thể hiện qua các trường hợp bán hàng thành công;
-Có kiến thức sâu nghiệp vụ, sản phẩm Thanh toán Quốc tế, Tài trợ Thương mại.
-Có kiến thức về tín dụng, rủi ro và giải pháp giảm thiểu rủi ro;
-Có kinh nghiệm triển khai việc bán hàng trên toàn quốc.
-Có khả năng chịu áp lực công việc để đạt các mục tiêu đề ra; Có khả năng xây dựng, quản lý và triển khai đội ngũ & kênh phân phối trên toàn hệ thống
-Khả năng giao tiếp, trình bày và thương lượng, xây dựng quan hệ khách hàng;
-Khả năng lập & thực hiện kế hoạch, lãnh đạo nhóm, tinh thần đồng đội; 
-Khả năng đào tạo và huấn luyện.