Chuyên viên hành chính nhân sự

Location: Bắc Ninh, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND10000000.00 - VND16000000.00 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1812-409039
  • Quản lý và theo dõi dữ liệu liên quan tới bảo hiểm trong công ty
  • Phụ trách công việc chấm công, tính lương thưởng, bảo hiểm
  • Quản lý tình trạng hợp đồng lao động; thủ tục làm việc/nghỉ việc cho nhân viên mới/cũ
  • Xử lý các công việc liên quan tới mảng C&B
  • Hỗ trợ quản lý canteen, làm việc với các nhà cung cấp
  • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng