Chief People Officer

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Thi Ho Van
Reference: JO-1901-410148

1. Hoạt động vận hành
Giám đốc Nhân sự của công ty đa quốc gia tại 6 nước Đông Nam Á
Sứ mệnh chiếm lĩnh thị trường và mở rộng qui mô nhân sự ra 4 châu lục, 8 nước trong 3 năm tới

2. Hoạt động phát triển
Quản trị và phát tiển quy mô 1700 nhân sự
+ Đảm bảo thống nhất nội bộ và phù hợp với văn hóa tại các quốc gia khác nhau.
+ Quản lý nhằm tăng năng suất trung bình của nhân viên nội bộ
+ Triển khai các chương trình phát triển nhân tài dựa trên phương pháp TMCC và nền tảng AI và Machine Learning, Learning adaptive.

3.Tự do phát triển các ý tưởng cải tiến bộ máy hệ thống nhân sự chuẩn quốc tế

4. Giám sát địa phương
HQ, bộ phận nhân sự sản phẩm trong khối nguồn lực

5..Quyền lợi
6 tháng trải nghiệm 3 vị trí quản lí cấp cao thuộc khối Quản trị nguồn lực (tuyển dụng, đào tạo, nhân sự, hành chính...) của Tập đoàn tại 6 quốc gia
Career path trở thành CPO trong 1-3 năm hoặc CEO các công ty.

9. Yêu cầu
Tuổi từ 25 - 32. Tốt nghiệp Đại học trở lên
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự. Trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm giữ vị trí quản lí.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Talent Management
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng và triển khai văn hóa doanh nghiệp
Giao tiếp Tiếng Anh tốt